Bc Mimarlık – Mimarlık ve Tasarım Ofisi

10 Adımda Kentsel Dönüşüm

Kentsel Dönüşüm

10 Adımda Kentsel Dönüşüm

 

1-) Proje Temini İçin Başvuru Yapılır.

Mevcut binanın mimari projesi Belediye İmar Müdürlüğü veya Tapu Müdürlüğünden temin edilir.

2-) Deprem Risk Raporu İçin Lisanslı Kuruluşlara Başvuru Yapılır.

Binanın deprem risk raporu için T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı lisanslı kuruluşlara başvuru yapılır. Bakanlık lisanslı kuruluşlar binanızda inceleme yapar.

3-)Lisanslı  Kuruluş Deprem Risk Raporu Hazırlar.

Deprem risk raporu , 7 gün içinde lisanslı kuruluş tarafından hazırlanıp İl ve Çevre ve Şehircilik bakanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğüne iletilir. 

4-)Bakanlık Deprem Risk Raporunu Onaylar.

Bakanlık Deprem Risk Raporunu inceler, eğer risk
görülememişse 10 gün içinde onaylar. Şayet binanızda riskli ise Bakanlık Tapu
Müdürlüğüne bir yazı ile bina tapu kütüğüne “Riskli Yapı”  şerhini koyar. Tüm Kat maliklerine ilgili
Tapu Müdürlüğünden Bakanlık resmi yazısı gönderilir. Bina malikleri tapu
müdürlüğüne yaptığı tebligat sonrası 15 gün içerisinde İlgili Bakanlık İl
Müdürlüğüne riskli yapı tespitinde itirazda bulunabilir. 

5-)Ortak Karar Protokolü Hazırlanır.

Resmi yazının tebliğinden sonra bina riskli ise 60 gün içinde bina maliklerinin en az 2/3 (tapu hisse) çoğunluğu ile Bina Ortak Karar Protokolü , hazırlanır imza altına alınır . Bağlı bulunan İl Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğüne bilgi amaçlı bir dilekçe ile Bina Ortak Karar Protokolü sunulur. Binanın yeniden inşaatı ve tüm kararlar için 2/3 çoğunluk yeterlidir. 60 gün içerisinde 2/3 çoğunlukla Bina ortak karar protokolü imza altına alınmaz ise bina Bakanlık tarafından yıkılır. 

6-)Binanın Güçlendirilmesi ya da İnşası için Müteahhit /İnşaat Firmaları ile Anlaşılır.

Kat maliklerinin ortak karar ile seçeceği müteahhit /inşaat şirketi ile sözleşme yapılır ve yeni binanın inşaatına başlanır.

7-)Belediyeden Yapı Ruhsatı Alınır.

Binanın inşası ya da güçlendirilmesi için tüm projeler hazırlatılır ve belediyeden yıkım ruhsatı alınır.

8-)Kira Yardımı İçin Başvuru Yapılır .

Kentsel dönüşüm Kira Yardımı için Bakanlık İl Müdürlüğü’ne başvurulur.

9-)Kentsel Dönüşüm Kredisi İçin Başvuru Yapılır .

Bakanlık ile anlaşma sağlayan bankalara Kentsel Dönüşüm Kredisi için başvuruda bulunulur. Kira ya da yapım kredilirinden sadece biri kullanılabilir. 

10-) Yapımı Tamamlanan Binanın İskanı Alınır .

İnşaatı tamamlanmasından sonra belediyeden iskanlı tapu alınır. İskanlı Tapu , depreme dayanıklı , projesinde uygun yapılmış , eksiksiz bina anlamına gelmektedir. 

 

× WhatsApp İletişim