Bc Mimarlık – Mimarlık ve Tasarım Ofisi

Yapılarda Temel Yalıtımın Önemi Ve Temel Yalıtımı Uygulamasında Önemi Detaylar-2 ( Temel Bohçalama)

Temel Bohçalama

Temel yalıtım aşamalarının ikinci yazımız da   Temel Bohçalaması ve Asansör Kuyusunda temel yalıtımında alınacak önlemlerinden bahsedeceğiz . Konuyla ilgili detay uygulamalarla ve merak ettiğiniz konularla ilgili mail adresimizden bize ulaşabilirsiniz.

1-) Temel Bohçalaması

Membran uygulaması şalomayla bitüm esaslı membarn eritilerek her bir membran birbiri üstüne 10-15 cm aralayla üst üste bindirilerek uygulanır. Bohçalamada  en önemli 2  detay söz konusudur.Birincis malzeme kalitesi , ikincisi doğru uygulama ve işçilik. Bu iki konuyada sırasıya bahsedelim.

1.1-) Malzeme Kalitesi

  • Uygulanacak membranın malzeme kalitesinde önemli konu şudur. Membranın malzemesinin kalınlığı ,içerisinde bulunan taşıyıcı keçe ,uygulanacak alanın hava durumuna göre – derecesi (-5, -10 gibi) ve bitüm oranı çok önemlidir. Mebran kesinlikle 3mm aşağı kullanılmamalıdır ( çift kat uyğulama için) , cam tülü taşıyıcılı malzeme kesinlikle tercih edilmemelidir polyester keçeli malzeme tercih edilmelidir , membranın – derece dayanımı uygulanacak alanın hava durumuna uygun olmalıdır.

1.2-) Doğru Uygulama

  • Doğru uygulama ise üç ana maddeden oluşmaktadır. 

1.2.a-) Astar Uygulaması

20200725_095912

Grobeton uygulaması yapıldıktan sonra , temel bohçalaması için membran uygulaması yapılmadan önce bitüm mebran astarı uygulanır .Bundaki amaç beton ile mebran arasında aderansı artırmaktır. 

1.2.b-) Membran Uygulaması

  • Membran uygulamasını kesinlikle 2 kat olucak şekilde olmasını öneriyoruz. Uygulanacak malzeme bir birine 10-15 cm bindirmeli ve şalomayla iyice eritilip bindirme yerleri silindirle üzerinde geçilerek bindirme yerleri birbirne kaynak edilir. İkinci kat uygulaması birinci kat uygulamasının dikine ayn şekilde uygulanır . Uygulanan memranlar ampatman seviyesini üstüne çıkılarak plywood üstünden dışarıya bırakılır . Temel betonu atıldıktan ampatman üstünde fazla bırakılan membadanlar temel betonu atılmasında sonra içine sokularak temel betonunla birleştirilir. 

1.2.c-) Koruma Betonu

  • Membran uygulaması tamamlandıktan sonra ,  membran malzemesini korumak adına geotekstil keçe ve Koruma Betonu atılır. Bu şekilde temel bohçalama işlemi tamamlanır.

2-)Asansör Kuyusu İle İlgili Önemli Detaylar Ve Kristalize Beton Katkısı

  • Su her zaman en düşük kotda toplanır , Yapılarımızın en düşük kot noktası ise asansör kuyularıdır. Asansör kuyusu su yalıtımında çok önemli bir yere sahiptir . Asansör kuyularına her zaman için kristalize beton katkısı katılmasını öneriyorum .  Kristalize katkı Beton bünyesinde kristaller oluşturarak yapısal su yalıtımı sağlayan katkıdır. Beton bünyesindeki kimyasallar ile tepkimeye girerek kristaller oluşturur ve beton kütlesini su geçirimsiz hale getirir, mikro çatlakları ve kapiler boşlukları yalıtır ve beton kütlesinin ayrılmaz bir parçası haline gelir. Bu şekilde betonumuzun su yalıtım geçirimsiz hale getirmiş oluruz.

3-) Temel İle Perde Arasında İzolasyon Bandı Uygulaması  

  • Temel Betonarmesiyle , Perde arasında soğuk derz bulunmaktadır. Soğuk Derz ,  farklı imalatlarda beton dökümünün farklı zamanlarda uygulamamasından dolayı beton imalatları arasında derz boşlukları ve aderans eksikliği oluşur  ,  su her zaman boşluğun ve aderans zayıflığın olduğu noktadan ilerler bundan sebep bu soğuk  derz araları izolasyonu çok önemlidir.
  • Temel Betonarme ve Perde imalatı yapılırken bu noktalara su yalıtım bandı uygulaması , Perde beton dökümü öncesi aderans artırıcı malzeme uygulanması önemle tavsiye edilir. Bu malzeme ve uygulamalardan bahsedelim .
  • 3.1-) Su yalıtım Bandı Uygulaması
  • 3.2-) Temel Betonuyla Perde Beton arasında aderans artırıcı katkı .

3.1.-) Su Yalıtım Bandı Uygulaması

Su yalıtım bandları da iki çeşitdir. Birincisi Su İle Şişen Su Tutucu Banttır bu bant temel betonu döküldükten sonra perde filizleri arasına perde donatısı imalatı öncesi sabitlenir , bu band Su ile temas halinde şişerek betondaki bütün çatlak-boşluk-gözenekleri dolduran ve betonarme derzlerinin (soğuk derzlerin) su geçirimsizliğini sağlayan bentonit esaslı yalıtım bandıdır.   , ikincisi ise sarı renkle olan Su Tutucu Band diye adlandırdığımız banttır bu bandı temel betonu atılmadan önce perde filizleri arasında yarısı temel betonu içinde kalacak şekilde uygulanır. Benim daha çok tavsiye ettiğim yöntem birinci yöntemdir.

3.1.1-)Su ile Şişen Su Tutucu Band
3.1.2-)Su Tutucu Band

3.2-)Temel Betonuyla Perde Betonu Arasında Aderans Artırıcı Katkı  

Soğuk derzlerde kalıp kapatılmadan önce  şerbet sistemiyle hazırlanmış katkı , yatay ve  düşey  soğuk derzlere dökülerek veya fırça ile sürülerek uygulanır. 

  • Yukarıda üç ana  madde şeklinde listelemiş olduğumuz izolasyon adımlarını uygulayarak , temel yalıtımında yapılarımızın,  su yalıtımını sağlayarak nitelikli ve dayanıklı yapılar inşa etmiş olursunuz .
× WhatsApp İletişim